Vakanties en verlof Pagina afdrukken

Lees hier meer over ziekte(verzuim) en extra verlof. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Vakantie Leerplicht (Ziekte)verzuim Extra verlof Te laat komen (3-6-9-12-regeling) Bureau Halt

Vakantie

Schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
Pasen vrijdag 19 april t/m maandag 22 april 2019
Meivakantie dinsdag 23 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
Pinksteren maandag 10 juni 2019
Zomervakantie              maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

Schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
Pasen vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie maandag 20 april t/m vrijdag 1 mei 2020
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren maandag 1 juni 2020
Zomervakantie              maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

Leerplicht

Leerlingen zijn kwalificatieplichtig. Dit houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie (minimaal MBO-diploma niveau 2) verplicht zijn tot hun 18e jaar naar school te gaan. 

(Ziekte)verzuim

Kan uw zoon of dochter door bijvoorbeeld ziekte de lessen niet bijwonen? Geeft u dat dan telefonisch door op de dag van verzuim vóór 8.15 uur. Leerlingen die in de loop van de dag wegens ziekte of om andere redenen de lessen niet meer kunnen volgen, moeten zich melden bij de teamleider. Zij ontvangen een verlofkaart. In beide gevallen geldt dat wanneer de leerling weer naar school gaat, u als ouders een absentiekaartje moet ondertekenen. Daarop dient u de reden én de datum of data van de afwezigheid te vermelden.

Extra verlof

Leerlingen moeten de gehele schoolweek van maandag 08.15 tot vrijdag 16.00 uur beschikbaar zijn. Wilt u een verzoek indienen om uw zoon of dochter lessen te laten verzuimen? Dan moet u dat verzoek als ouder een redelijke tijd tevoren schriftelijk of telefonisch indienen. U kunt gebruik maken van een absentiekaartje,  telefonisch of per e-mail contact opnemen met de teamleider. Verzoeken voor vakantieverlof buiten de reguliere vakanties om melden wij aan de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Zo’n verzoek voor vakantieverlof moet u twee maanden van tevoren indienen via een speciaal formulier. Dat formulier kunt u op school aanvragen. Let wel: slechts in bijzondere gevallen verlenen wij toestemming.

Te laat komen (3-6-9-12-regeling)

Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat een leerling zich verslaapt en daardoor te laat komt. Landelijke cijfers wijzen echter uit dat steeds meer leerlingen regelmatig te laat komen. De leerplichtambtenaren in het Westland hanteren een landelijke beleidsmaatregel om het ongeoorloofd te laat komen strenger aan te pakken. Dat beleid geldt voor alle leerlingen van onze locatie. Dat betekent dat wij strak moeten letten op te laat komen. Bovendien komen leerlingen eerder in aanraking met de leerplichtambtenaar, wanneer ze te vaak ongeoorloofd te laat komen op school. Wat houdt de regeling in? Is een leerling voor de vierde keer te laat in het gehele cursusjaar, dan krijgt de leerling een brief mee naar huis en meldt de leerling zich de volgende drie dagen een half uur voor aanvang van de lessen op school. Vanaf de vijfde keer is dat de volgende vijf dagen. Bij de twaalfde keer te laat komen meldt de school het te laat komen via de website van DUO bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Wie erg veel te laat komt, krijgt te maken met het Bureau-Halt.

Bureau Halt

Jongeren die veel spijbelen of te laat komen, stuurt de leerplichtambtenaar door naar Bureau Halt. Wat houdt dat in? Halt Hollands Midden Haaglanden heeft een lik-op-stukbeleid ontwikkeld samen met de afdeling Leerplicht van de gemeente Den Haag en het Openbaar Ministerie. Hier ondergaat de jongere de ‘Halt-afdoening Spijbelen’. Dit is een instrument om vroeg en snel te kunnen ingrijpen bij schoolverzuim of bij structureel te laat komen. Bovendien signaleert Halt eventuele achterliggende problematiek van de jongere in een vroeg stadium. Bij Halt voeren leerlingen een taak- en/of leerstraf uit van maximaal veertien uur. Natuurlijk moeten ze in de tussentijd naar school. Als de leerling de gemaakte afspraken nakomt en niet meer spijbelt of te laat komt, geeft Halt een positief signaal aan de afdeling Jongeren die veel spijbelen of te laat komen, stuurt de leerplichtambtenaar door naar Bureau Halt.