Vooraf

In het jaarboekje vindt u handige informatie over onze school.  Wij vinden het erg belangrijk u alle informatie te geven en u goed te informeren over het reilen en zeilen van onze school. Heeft u nog vragen neem dan contact op met de mentor van uw zoon of dochter.

 Mw. C. Menheer, locatiedirecteur

 

ISW Vakcollege Hoge Woerd

Postadres
Postbus 110 
2671 AC Naaldwijk

Bezoekadres:
Hoge Woerd 2
2671 DG Naaldwijk
T (0174) 62 09 43 
E hogewoerd@isw.info
I www.isw.info