Vooraf

In het jaarboekje vindt u informatie die te maken heeft met de locatie die uw zoon of dochter bezoekt.  Naast mededelingen over de dagelijkse gang van zaken biedt het jaarboekje informatie die voor een goed contact tussen school en gezin noodzakelijk is. Mocht u vragen hebben, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

 Dhr. J. Lievaart, locatiedirecteur

 

ISW Vakcollege Hoge Woerd

Postadres
Postbus 110 
2671 AC Naaldwijk

Bezoekadres:
Hoge Woerd 2
2671 DG Naaldwijk
T (0174) 62 09 43 
E hogewoerd@isw.info
I www.isw.info