Aanmelden voor ISW Vakcollege Hoge Woerd

ISW Vakcollege Hoge Woerd verzorgt onderwijs aan leerlingen voor de bovenbouw VMBO basis- en kaderberoepsgericht met en zonder leerwegondersteuning. Bij ons op school zijn dus geen eerste en tweede klassen te vinden.  De leerlingen komen vanuit de gebouwen met onderbouw Vakcollege (ISW Lage Woerd, ISW Irenestraat en ISW Sweelincklaan) naar ons voor de laatste twee jaar in de bovenbouw.

Als u uw zoon of dochter niet bij ons op school zit maar u wilt ze aanmelden voor het derde (eventueel vierde) leerjaar van het Vakcollege, kunt u met ons contact opnemen via T (0174) 62 09 43.

Aanmelden voor ISW Vakcollege Hoge Woerd