3-6-9-12 regeling ISW Vakcollege Hoge Woerd

Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat een leerling zich verslaapt en daardoor te laat komt. Landelijke cijfers wijzen echter uit dat steeds meer leerlingen regelmatig te laat komen. De leerplichtambtenaren in het Westland hanteren een landelijke beleidsmaatregel om het ongeoorloofd te laat komen strenger aan te pakken. Dat beleid geldt voor alle leerlingen van onze locatie. Dat betekent dat wij strak moeten letten op te laat komen. Bovendien komen leerlingen eerder in aanraking met de leerplichtambtenaar, wanneer ze te vaak ongeoorloofd te laat komen op school. Wat houdt de regeling in?

1e en 2e keer te laat

geen maatregel

3e keer te laat

melden bij conciërge voor corvee dienst

4e keer te laat

melden bij Teamleider, die schrijft brief naar ouders om drie keer vroeg te melden (7.45 uur)

5e t/m 11e keer te laat

melden bij Teamleider, die schrijft brief naar ouders om vijf keer vroeg te melden (7.45 uur)

12e keer te laat

melden bij Teamleider, die meldt aan leerplicht. Leerplicht roept op en doet waarschuwing naar ouders en leerling.

13 keer en meer

Melding bij leerplicht die een HALT procedure opstart.