Rapportage Pagina afdrukken

Lees hier meer over het rapport leerjaar 3 en 4 vmbo-examen.
Rapport leerjaar 3 en 4 vmbo-examen

Rapport leerjaar 3 en 4 vmbo-examen

De schoolexamenperiode omvat het derde en het vierde leerjaar. Voor de algemeen vormende vakken zijn er vijf periodes van ongeveer 10 effectieve lesweken. Na elke periode volgt een rapport over de afgesloten onderdelen van het schoolexamen. Een leerling kan in principe door naar het vierde leerjaar als hij voldoet aan de gestelde eisen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Tijdens de rapportbesprekingen in het derde leerjaar kan een advies opgesteld worden om, in het belang van de leerling (slaagkans) van leerweg te veranderen. De advisering voor een overstap van de basis- naar de kaderberoepsgerichte leerweg vindt uiterlijk aan het eind van de eerste periode plaats. De advisering voor een overstap van kader- naar basisberoepsgerichte leerweg vindt uiterlijk aan het eind van de tweede periode plaats. Een overstap gebeurt altijd in nauw overleg en met instemming van de ouders.