Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe kan ik mij aanmelden?

ISW Vakcollege Hoge Woerd verzorgt onderwijs aan leerlingen voor de bovenbouw VMBO basis- en kaderberoepsgericht met en zonder leerwegondersteuning. Bij ons op school zijn dus geen eerste en tweede klassen te vinden.  De leerlingen komen vanuit de gebouwen met onderbouw Vakcollege (ISW Lage Woerd, ISW Irenestraat en ISW Sweelincklaan) naar ons voor de laatste twee jaar in de bovenbouw.

 

Als u uw zoon of dochter niet bij ons op school zit maar wel wil aanmelden voor het derde (eventueel vierde) leerjaar van het Vakcollege, kunt u met ons contact opnemen via T (0174) 62 09 43.

Hoe vind ik mijn weg in de school?

Elk profiel heeft om te beginnen zijn eigen praktijklokaal: daarnaast zitten de lokalen voor de verschillende vakken bij elkaar; wiskunde bij wiskunde en Engels bij Engels. Eigenlijk heb je altijd voor elk vak in hetzelfde vaklokaal les. Rondom de aula vind je ook je locker. Je zult zien dat je heel snel je weg vindt. Samen met de andere leerlingen van je klas heb je de meeste lessen in je eigen sector. Verder leren we je de eerste schooldagen meteen waar je andere belangrijke plaatsen in de school kunt vinden, zoals computerlokalen, de gymzalen en de mediatheek.

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

Dat verschilt: van 15 tot 24 leerlingen. In klassen kaderberoepsgerichte leerweg tot 24 leerlingen. In klassen basisberoepsgerichte leerweg tot 20 leerlingen. In klassen basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning tot 15 leerlingen.

Hoeveel leerlingen zitten er op deze school?

Om precies te zijn, op dit moment (december 2017) 421.

In welke niveauklas kom ik?

Dat hang af van het advies van de (onderbouw)locatie waar je vandaan komt.

Wat betekent Interconfessioneel?

ISW is een interconfessionele scholengroep. Dat betekent dat we werken vanuit Christelijke (protestants en katholieke) waarden en normen. Iedereen die zich hierin kan vinden is van harte welkom op onze scholen. De belangrijkste kernwaarden zijn:

 • Vertrouwen, veiligheid, eerlijkheid, oprechtheid en openheid
 • Ontwikkeling
 • Kwaliteit en degelijkheid,
 • Respect – erkennen en waarderen van verschillen

Met deze uitgangspunten helpen we je je te ontwikkelen tot volwaardige wereldburgers die een bijdrage leveren aan de samenleving. Tot volwassenen die omzien naar hun medemens en het milieu.

Wat betekent ISW?

ISW staat voor Interconfessionele Scholengroep Westland.

Wat is het leerwerktraject?

Leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg voor wie in het 4e leerjaar een combinatie van veel stage en minder lesuren de meest geschikte vorm van leren is, krijgen het leerwerktraject aangeboden. Je volgt dan 3 dagen les en loopt 2 dagen stage bij een bedrijf of instelling.

Naar je nieuwe school

Hoe kom ik aan bedrijfskleding?

Voor de technische vakrichtingen is beschermende kleding verplicht. Denk aan overalls en werkschoenen. De bedrijven waarmee ons vakcollege een samenwerkingsovereenkomst heeft, bekostigen dit.

Hoe kom ik aan een locker?

Iedere leerling krijgt een eigen locker op school. Die huur je voor een klein bedrag. Je kunt er je jas kwijt, maar ook boeken. Dan hoef je er niet de hele dag mee te sjouwen. Tijdens de pauze wissel je gewoon even met de boeken die je al hebt gebruikt.

Hoe kom ik aan schoolboeken en andere materialen?

De schoolboeken krijg je gratis van school. In juni hoor je hoe je ze kunt bestellen. Dat gaat via internet. Je krijgt je boeken daarna thuisbezorgd of je krijgt ze via school. Ook hoor je dan wat je nog meer moet kopen, zoals een agenda, etui, passer, rekenmachine en gymkleding.

Hoe lang zit je op Vakcollege ISW Hoge Woerd?

Het Vakcollege ISW Hoge Woerd heeft alleen de bovenbouw voor de beroepsgerichte leerwegen in huis. Je stroomt in in het derde leerjaar en sluit het vierde leerjaar af met het examen.

Is er een lift in het gebouw?

Ja, er is een lift. Niet iedereen mag de lift zomaar gebruiken. Als je van de dokter geen trappen mag lopen, maken we een uitzondering. Wel mag je dan een andere leerling even vragen je te helpen in de lift. Bijvoorbeeld om je tas te dragen. Zeg het even op school dat je de lift wilt gebruiken. Dan zorgen wij voor een sleutel om de lift te bedienen.

Kun je eten en drinken kopen in de aula?

Alleen tijdens de lunchpauze kun je in de aula gezond eten en drinken kopen. De automaten in de aula staan ook in de andere pauzes aan.

Kun je makkelijk vrienden worden met andere leerlingen?

Net als jij komen alle derdeklassers van een onderbouwlocatie. Misschien ken je een paar leerlingen nog uit je eigen klas. Maar de meeste leerlingen zijn nieuw voor je. Er zijn dus nog geen groepjes gevormd. Je kunt dus met iedereen vrienden of vriendinnen worden. Tijdens het kamp aan het begin van het schooljaar leer je klasgenoten goed kennen doe je nieuwe vriendschappen op.

Mag ik mijn mobiele telefoon meenemen?

Je mag je telefoon meenemen en gebruiken. Maar bij het begin van de les gaat de telefoon uit. Het liefst hebben wij dat je je mobieltje in je locker bewaart.

Waar laat ik mijn fiets?

Je zet je fiets in de fietsenstalling. In de eerste schoolweek wordt de juiste plek aangegeven door je mentor.

Welke regels zijn er op school?

Aan het begin van het schooljaar ontvang je een afsprakenboekje. Daarin staan alle regels bij elkaar. Het boekje staat ook op de site.

Zijn er ook pauzes?

Om de twee lesuren is er een pauze. 's Morgens en 's middags duurt de pauze een kwartier; de lunchpauze duurt een half uur.

Lessen (vakken)

Welke niveaus zijn er?

In ons vakcollege zijn er klassen voor:

 • bl met lwoo (basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning, voor sommige leerlingen is in de 4e het leerwerktraject het meest geschikt)
 • bl (basisberoepsgerichte leerweg)
 • kl (kaderberoepsgerichte leerweg). Ook in de kl is leerwegondersteuning mogelijk.

Hoe leer je huiswerk maken en leren?

De mentor leert je hoe je het beste je huiswerk kan plannen en maken.

Krijg ik elke dag huiswerk?

Ja, daar moet je wel op rekenen. Vaak kun je op school al iets aan je huiswerk doen. Maar houd er wel rekening mee dat je thuis ook aan de slag moet.

Krijg je binnen- of buitengym?

Als het lekker weer is, gymmen we vóór de herfstvakantie en na de voorjaarsvakantie buiten. Als het heel slecht weer is heb je binnengym. In de winter gym je altijd binnen.

Zit je bij elke les op dezelfde plaats?

Nee, meestal niet. In sommige lokalen staan de tafels en de stoelen anders. Bij de eerste les spreken we af op welke plek je de eerste weken zit. Dan kunnen je nieuwe leraren en leraressen aan de namen wennen! Na een paar weken wisselen de plekken wel eens.

Ben ik op woensdagmiddag vrij?

Dat zou kunnen, maar dan is dat toeval. Je hebt ongeveer 31 lesuren per week, waarvan 12 tot 15 uur besteed worden aan het beroepsgerichte programma. De lessen zijn verdeeld over vijf schooldagen. Je kunt een dag hebben met maar vijf lesuren. Dan ben je om 13.15 uur al klaar. Je kunt ook wel eens een dag met acht lesuren hebben. Maar later dan 16.00 uur kom je nooit uit school.

Welke vakken krijg je?

Naast de algemene vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwelijke vorming en kunstvak), krijg je vakken die toegespitst zijn op jouw profiel. In de aparte voorlichtingsfolders, die ook te vinden zijn op de website, vind je hierover meer informatie.

Welke profielen zijn er bij het Vakcollege ISW Hoge Woerd?

 1. Economie en Ondernemen (E&O)
 2. Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 3. Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 4. Zorg en Welzijn (Z&W)

Heb je ook wel eens een uur geen les?

Dat komt niet voor. Natuurlijk moeten de leraren van die dag er dan wel zijn. Is er één ziek of afwezig, dan heb je meestal een vervangende leraar. Dan krijg je gewoon les. Je hebt dus nooit 'tussenuren'. Valt er een keer een les uit aan het begin of aan het eind van de dag? Dan mag je later op school komen. Of je kunt eerder naar huis. Op de lichtkrant of via de website en mia magister kun je altijd zien of er wijzigingen zijn voor de volgende dag.

Hoe weet ik of er roosterwijzigingen zijn?

Je kunt heel makkelijk zien of er lessen uitvallen of worden vervangen. Die wijzigingen staan op de site van school, of op de lichtkrant in de school (het digitale informatiebord).

Wat houdt het profiel BWI in?

In de technieklokalen van Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) werk je met machines en handgereedschap. Het gaat dan om bouwen vanaf de fundering, de voorbereiding daarvan en veilig werken. Ook meubelmaken komt aan bod. Daarnaast zijn o.a. schilderen, interieurontwerp en design, bouwkundig onderhoud en renovatie keuzevakken

Wat houdt het profiel PIE in?

Bij Produceren, Installeren en Energie (PIE) werk je met goed handgereedschap en moderne machines. Allerlei opdrachten op technisch gebied komen aan de orde: installeren en monteren, besturen en automatiseren, bewerken en verbinden van materialen, plaat- en constructiewerk, drinkwater en sanitair, energie- en elektrotechniek en fietstechniek zijn o.a. keuzevakken.

Wat houdt het profiel Z&W in?

Bij Zorg en Welzijn maak je kennis met beroepen die te maken hebben met de zorg voor en begeleiding van mensen. Denk aan wonen en welzijn, zorg voor activiteiten en gezondheid. Uiterlijke verzorging, welzijn kind en jongere, mode en design en keuken zijn enkele van de keuzevakken.

Wat houdt het profiel E&O in?

Bij Economie en Ondernemen heb je je eigen digitale werkplek, waar je allerlei secretarieel, administratief, logistiek en commercieel werk doet. Er is ook een echte winkel ingericht. Daarnaast zijn onder andere webshop, marketing, officemanagement en presentatie en styling keuzevakken

Extra Keuzevak

Kun je een extra keuzevak aan en wil je dat graag, dan kun je kiezen voor ondernemen of sport en bewegen. Het maakt dan niet uit in welk profiel je je opleiding volgt. Ben je een PIE-leerling, dan kun je het NIL-lassen als extra keuzevak volgen. Een extra keuzevak kan je helpen bij de instroom in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Mentor

Wat is een mentor?

Mentor is een ander woord voor klassenleraar of -lerares. Je krijgt van je mentor gewoon les in een bepaald vak. Ook heeft je mentor elke week een apart mentoruur met de klas. Je kunt veel dingen met je mentor bespreken: je vragen, schoolresultaten en mogelijke problemen in de klas. Ook je ouders kunnen met vragen bij je mentor terecht. Hij of zij is jouw eerste aanspreekpunt.

Als het niet zo lekker gaat, wie helpt me dan?

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor houdt de studieresultaten van jou en de andere leerlingen goed in de gaten. Ook let de mentor op de sfeer in de klas. Je kunt een mentor het best vergelijken met de meester of juf die je gewend was in groep acht van de basisschool. Hij kent je straks goed en je kunt altijd bij hem of haar terecht. Ook vertelt de mentor op de ouderavonden aan je ouder(s) of verzorger(s) hoe het met jou gaat op school.

Leer ik ook hoe ik precies moet leren?

In het begin helpen we je goed op gang. Als je huiswerk krijgt, dan hoor je precies wat je moet doen. Verder geeft je mentor een jaar lang elke week een studieles. In die les krijg je tips en adviezen om goed te leren.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen of problemen heb?

Eerst ga je naar de mentor. Maar als je nu een probleem met je mentor hebt? Dan kun je dat bespreken met de teamleider. Die kan je ook helpen bij andere vragen of problemen. Op school hebben we ook een zorgteam. Daar zitten allemaal specialisten in die jou kunnen helpen. Bijvoorbeeld als je moeilijk kunt lezen of schrijven. Dan kun je hulp krijgen van de remedial teacher. Komen we er op school niet uit? Dan weten we precies bij wie je buiten de school moet zijn.

Wat gebeurt er in het mentoruur?

Tijdens het mentoruur 'leer' je hoe je moet leren. Bijvoorbeeld: Hoe maak je een weekplanning? Hoe gebruik je je agenda? Hoe pak je het huiswerk aan? Wat zijn goede studiegewoonten? Handige weetjes, die je helpen om het goed te doen op school!

Wat doet een decaan?

Een decaan is iemand die je in een hogere klas pas tegenkomt. Hij of zij kan je helpen om na de onderbouw het profiel te kiezen dat het beste bij je past. Ook helpt hij of zij je als je na deze school weer naar een andere school wilt. Samen met de decaan kies je dan de beste opleiding voor jou.

Wat is een teamleider?

Een teamleider heeft de leiding over een deel van de school. Je moet je bijvoorbeeld bij de teamleider melden als je uit de klas bent gestuurd. Hij bespreekt dan met jou wat er is gebeurd en hoe je het de volgende keer kunt voorkomen. Bij vragen of problemen kun je altijd even bij de teamleider langs gaan.

Zorg voor de leerling

Als ik nog meer hulp nodig heb, bij wie kan ik dan terecht?

Op onze school vind je een zorgteam dat veel voor je kan doen. Er is een zorgcoördinator die precies weet bij wie je moet zijn. Heb je moeite met lezen of schrijven (dyslexie)? Dan krijg je begeleiding van een remedial teacher. Zo zijn er nog veel meer specialisten, binnen en buiten school. Er zijn ook allerlei trainingen: faalangsttraining bijvoorbeeld. Als jij vertelt wat je wilt, dan kan de zorgcoördinator samen met jou en je ouders een oplossing zoeken.

Ik denk wel eens dat ik dyslectisch ben. Kan de school dat nagaan?

Al in de eerste schoolweken van de eerste klas krijg je een paar kleine testjes. Die laten zien of je wel of geen dyslexie hebt. Twijfelen we, dan gaan we aan de slag met een uitgebreide test. Ben je toch dyslectisch? Dan nemen we contact op met je ouders. Ook ga je voor een onderzoek naar een orthopedagoog of psycholoog. Je krijgt dan een verklaring dat je dyslexie hebt.

Ik heb ADHD. Wat doen jullie daarmee op school?

Als je ADHD hebt, houden de docenten daar rekening mee. Het is dan voor jou misschien moeilijk om je te concentreren in de klas. Daarom maken we daar afspraken over, samen met de teamleider, je mentor en de docenten. Soms ben je al geholpen met een andere plek in de klas, zoals vooraan. Slik je er medicijnen tegen? Meld het even bij je mentor op school.

Ik heb een dyslexieverklaring. Wat heb ik daaraan op school?

Als je zo'n verklaring hebt, dan krijg je van school een dyslexiepas en dan krijg je bij de toetsen en de centrale examens extra tijd. Ook kun je bij de examens gebruik maken van auditieve ondersteuning; met een druk op de knop kun je dan de teksten en vragen voorgelezen krijgen. Misschien weet je nog niet zeker of je wel écht dyslexie hebt. Daarom maak je in de eerste klas een paar toetsen.

Kun je hulp krijgen bij problemen met lesstof, huiswerk of persoonlijke problemen?

Op onze school is veel aandacht voor (extra) zorg. Zo is er huiswerkbegeleiding, remedial teaching, hulp bij het verwerken van verlies en nog veel meer. Alle informatie vind je in het jaarboekje van onze school.

Wat doe ik als ik gepest word?

We staan niet toe dat er iemand wordt gepest op school. In klas 1 doen we daarom een anti-pestproject. Word je toch gepest? Zeg het zo snel mogelijk tegen een docent of mentor. Samen met de "pesters" gaan we het probleem oplossen. We willen graag dat iedereen zich in school prettig en veilig kan voelen.

Kennismaken/schoolkamp/startweek

Is het kamp, de kennismakingsweek of de startweek verplicht?

Ja, als je bij ons op school komt is het deelnemen aan het kamp, de werkweek, de kennismakingsweek of de startweek verplicht. Die week is belangrijk om kennis met elkaar te maken. Ook leer je met elkaar samenwerken. Heb je toch een reden om niet mee te gaan (bijvoorbeeld vanwege je gezondheid)? Bespreek dat dan even met je mentor.

Rapport en cijfers

Hoe kan ik mijn cijfers verbeteren?

Wil je hogere cijfers? Dat begint met goed leren en altijd je huiswerk maken. Heb je een toets gemaakt en viel het cijfer tegen? Praat er dan over met je docent wat je fout hebt gedaan. Heb je moeite met een vak? Vertel het aan dan ook aan je docent of aan je mentor. Hij of zij heeft zeker tips die je kunnen helpen. Of hoe je je goed kunt voorbereiden op een toets. En je docent legt je óók graag nog een keer uit hoe het precies zat met dat ene moeilijke onderwerp.

Hoeveel rapporten krijg ik in de bovenbouw van het Vakcollege?

Na elke cijferperiode krijg je een rapport. Er zijn vijf periodes. Drie in het derde leerjaar en twee in het vierde leerjaar. Het gemiddelde van de vijf periodecijfers is je schoolexamencijfer voor het betreffende vak.

Kun je blijven zitten in de derde klas van het vakcollege?

Nee, aan het eind van de derde klas ga je altijd naar het volgende jaar. Je kunt bij ons niet blijven zitten. Hooguit in een bijzonder geval, maar dat komt zelden voor.

Kunnen mijn ouders en ik op internet mijn cijfers bekijken?

Ja, dat kan! Aan het begin van het schooljaar krijg je een code. Als je daarmee inlogt op onze site, kun je zien welke cijfers je hebt gehaald. Je ouders krijgen een eigen code. Ook je aanwezigheid kun je bkijken en je huiswerk.

Wat gebeurt er als ik door ziekte een toets mis?

Als je een toets mist, dan maak je een afspraak met de docent. Dan kun je op een ander moment de toets inhalen. Drie keer is er ook een inhaaldag.

Sfeer

Is er een beetje gezellige sfeer op jullie school?

Wij vinden van wel! Maar het gaat er natuurlijk om of jij het gezellig vindt. Natuurlijk kies je een school niet om de gezelligheid. Maar je zult zien dat je met meer plezier leert als je op een leuke school zit. Die leuke school maken we met z'n allen. De schoolleiding, de leraren, het ondersteunend personeel en de leerlingen: iedereen helpt mee aan een leuke sfeer. Want de school, dat zijn we met z'n allen!

Wordt er op jullie school gepest?

Helaas komt pesten overal voor, dus ook onze school is niet pestvrij. Het belangrijkste is er iets aan te doen. In de brugklas maken we snel afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Want pesten accepteren we niet op school. Als het nodig is hebben we een pestprotocol waar we actief mee aan de slag gaan. Dus als je iets ziet, hoort of ergens last van hebt aarzel dan niet en meld het bij je mentor.

Leuke activiteiten

Houd ik nog tijd over voor mijn hobby of mijn sport?

Natuurlijk houd je nog tijd over voor andere leuke dingen. Het is niet de bedoeling dat je straks niet meer kunt sporten of je hobby moet opgeven. Je huiswerk is belangrijk, maar je moet af en toe ook iets anders kunnen doen. Ben je toch zoveel tijd kwijt aan je huiswerk dat je nergens anders meer tijd voor hebt? Vertel het je mentor. Misschien is het niveau voor jou dan net even te hoog.

Is er een leerlingenraad?

We vinden het belangrijk, dat leerlingen meedenken over belangrijke zaken in onze school. In elke klas kiezen de leerlingen een klasgenoot die mee gaat doen in de leerlingenraad.

Is er een schoolkrant?

Twee keer per jaar komt een schooljaar uit. Er is een redactie van leerlingen en medewerkers, die werkt aan de invulling. Bijdragen van leerlingen zijn altijd van harte welkom.

Wat doe je in de eerste schoolweek?

De eerste schoolweek staat in het teken van kennismaken met elkaar en de medewerkers van de school. Hierbij speelt je mentor een belangrijke rol. De week wordt sportief afgesloten. In september gaan de nieuwe derde klassen vier dagen op kamp.

Zijn er ook schoolfeesten & uitstapjes?

De derde klassen gaan aan het begin van het schooljaar (in september) vier dagen op kamp. We vieren Kerst en besteden aandacht aan Pasen. Voordat de examens beginnen gaan de vierde klassen een dag op stap. De dag wordt afgesloten met een groots galafeest. Bij verschillende vakken worden excursies georganiseerd.

Zijn er sportdagen?

De eerste schoolweek van de derde klassen wordt op een sportieve manier afgesloten in en om het schoolgebouw. Aan het eind van het derde leerjaar is er een survival-sportdag. Gedurende het schooljaar wordt een aantal toernooien georganiseerd: darts, zaalvoetbal, basketbal en dans