Contacten school/thuis Pagina afdrukken

Lees hier meer over de contacten met de ouders.
Contacten met ouders

Contacten met ouders

Aan het begin van elk leerjaar is er een informatieavond voor u als ouders over:

  • het onderwijs in het derde en vierde leerjaar
  • Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en examen
  • kampweek (derde leerjaar)
  • zorgstructuur

Drie keer per jaar kunt u de ontwikkelingen van uw kind bespreken met de mentor tijdens contactavonden. Via de mentor krijgt u een uitnodiging. Ook bij incidentele, individuele contacten met de school is de klassenmentor steeds uw eerste aanspreekpunt. In de digitale leerlingenadministratie Magister kunt u als ouders inloggen. U kunt dan zicht krijgen op de cijfers en het verzuimdossier van uw kind. Ook kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen. Hierover wordt u in een aparte brief geïnformeerd. De leerlingen krijgen een eigen account. De school spant zich in om de leerlingeninformatie zo juist mogelijk te houden, maar aan de cijfers in Magister kunnen geen rechten worden ontleend. Vijfmaal per schooljaar verschijnt een digitale nieuwsbrief voor de ouders.