Leerwegondersteuning

Heb je recht op leerwegondersteuning, dan krijg je die ook in de bovenbouw. Zonodig krijg je bij bouwbreed, metaaltechniek of zorg en welzijn breed in het vierde leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg een leerwerktraject aangeboden.

Wat leer je?
Je krijgt altijd de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, lichamelijke opvoeding en levensbeschouwelijke vorming. In het derde leerjaar krijg je ook kunstvak en maatschappijleer. Verder volg je de vakken die bij jouw sector horen: het beroepsgerichte vak en het extra theorievak.

Examen
De bovenbouw van het Vakcollege duurt twee jaar. In deze periode maak je opdrachten en toetsen voor het schoolexamen. Dat klinkt misschien spannend, maar het valt reuze mee.

Hoe ga je te werk?
Tijdens de theorielessen werk je ook vaak op de computer. In het derde en vierde leerjaar ga je stage lopen in jouw vakrichting. Bijna de helft van de week ben je praktisch bezig in de vakrichting die jij gekozen hebt.