Vakcollege bovenbouw

De komende twee jaar doe je de nodige ervaring op in het vakcollege aan de Hoge Woerd. Je kunt er terecht voor opleidingen in drie sectoren: Economie, Techniek en Zorg & Welzijn.

Wat leer je?
Je krijgt altijd de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, lichamelijke opvoeding en levensbeschouwelijke vorming. Verder krijg je ook het kunstvak en maatschappijleer. Verder volg je de vakken die bij jouw sector horen: het beroepsgerichte vak en het extra theorievak.

Bij de sector Economie is het beroepsgerichte vak Economie & Ondernemen (E&O) en het extra theorievak is Economie Theorie.

Bij de sector Techniek heb je twee beroepsgerichte vakken, je volgt namelijk: Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) of Produceren, Installeren & Energie (PIE). Hierbij is het extra theorievak Natuur- & Scheikunde.

Voor de sector Zorg & Welzijn is het beroepsgerichte vak Zorg & Welzijn (Z&W) en het extra theorievak dat je krijgt is Biologie.

Examen
De bovenbouw van het Vakcollege duurt twee jaar. In deze periode maak je opdrachten en toetsen voor het schoolexamen. Dat klinkt misschien spannend, maar het valt reuze mee.

Hoe ga je te werk?
Tijdens de theorielessen werk je ook vaak op de computer. Bijna de helft van de week ben je praktisch bezig in de vakrichting die jij gekozen hebt .In het derde en vierde leerjaar ga je ook stage lopen in jouw vakrichting.