Afspraken Top 10

 1.     Gedraag je altijd op respectvolle manier naar anderen toe.
 2.     Blijf van andermans spullen af.
 3.     Zorg dat je bij elke les de juiste spullen zelf bij je hebt.
 4.     Gebruik je mobiel, smartphone etc. alleen als het is
      toegestaan.
 5.     Zorg ervoor dat je er fatsoenlijk uitziet.
 6.     Bij een verwijdering uit de les ga je je eerst melden bij je
      teamleider, daarna ga je naar de opvangruimte.
 7.     Ga na afloop van de lessen meteen naar huis.
 8.     Eet en drink alleen waar dat mag en dus niet in gangen
      en lokalen. Energydrankjes zijn niet toegestaan.
 9.     Roken is in het gebouw en op het schoolterrein verboden!
 10.     Gebruik je eigen plek in de fiets- en brommerstalling en
      (brom)fiets nooit op het plein.
Boekje schoolregels

Boekje schoolregels

Bekijk het schoolregelboekje voor alle schoolregels die we hier op school hanteren.